Fram til i år har Bryne CK, som har hatt den formelle kontakten med grunneierne, betalt mellom 15 000 og 22 000 kroner i året for å bruke området i Njåskogen på Jæren der Njå Bike Park ligger. 

Men da kontrakten skulle fornyes tidligere i år ville Jæren Skoglag, som representerer grunneierne, sette opp leieavgiften på området som Njå Bike Park disponerer fra 22.000 kroner i året i 2020 til mellom 60.000 og 100.000 kroner i 2021. En slik sum var imidlertid helt utenfor sykkelklubbens budsjett, og leder i Bryne CK Håvard Erga måtte fortelle syklistene at sykkelparken derfor måtte stenge og alt av anlagte stier og elementer måtte fjernes innen 1. august.