Syklistene har bygget opp anlegget, som går under navnet Njå Bike Park, med dugnadsarbeid der de har lagt stein for stein og flere hundre tusen kroner i løpet av de siste ti åra. Uten ny leieavtale med skogeierne er det slutt på all bruk av anlegget fra og med 1.mars. 

Etter 28. februar er det slutt på sykling i Njå Bike Park. Alle løypene som dugandsgjengen i Bryne CK og andre ildsjeler har anlagt i Njåskogen - bygde elementer, klopper, bruer og annen tilrettelegging - må nå rives og området settes tilbake til sin naturlige tilstand.