Fra 1. mars setter Jæren Skogeierlag opp leieavgiften på området som Njå Bike Park disponerer fra 22.000 kroner i året i 2020 til mellom 60.000 og 100.000 kroner i 2021. Fakturaen går til den lokale sykkelklubben. 

– Vi hadde forventet at leien ville øke noe når kontrakten vår går ut i slutten av februar, men ikke at den skulle gå opp med tre-fire ganger det beløpet vi betalte i 2020, sier Håvard Erga, som er leder i Bryne CK.