Stortingets energi- og miljøkomité går inn for å tillate elsykler på stier i utmark i Oslomarka, i tråd med forslaget fra regjeringen som kom i desember. 

Etter den åpne høringen om endringer i Markaloven i januar, har Stortingets energi- og miljøkomité ferdigbehandlet forslaget fra regjeringen om å åpne for elsykler på stier i utmark også i Oslomarka. 

– I komiteen sitter alle regjeringspartiene, så de vil selvsagt ha igjennom regjeringens forslag. Og siden forslaget fra regjeringen har flertallet i Stortinget bak seg, kommer komitéens innstilling også til å bli utfallet i når Stortinget endelig skal vedta innstillingen. Det skjer 12. mars, sier Åsmund Aukrust, som er ordfører i Stortingets energi- og miljøkomité.