Når samferdselsminister Jon Georg Dale la ut om hvor «enkelt» dette var, kan man skjønne at det å for eksempel gjøre sykkeltransport på toget enklere, ikke akkurat er gjort i en håndvending. 

Da vi intervjuet Haaken Christensen i Innovasjon Norge i fjor, mente han at NSB, jeg mener, Vy, sitter på mye av løsningen for turisme med sykkel i Norge. Jeg kunne ikke vært mer enig.