Koronapandemien har satt det meste av normale tilstander i 2020 til side. Det påvirker også både internasjonal og norsk sykkelbransje.  

Etterspørselen etter sykler og sykkelutstyr har økt, og ikke bare på terrengsykler, noe New York Times meldte tidligere i år.