Stisykling og sykling som fritidsaktivitet har hatt en enorm vekst i Norge de siste årene. Dette har synliggjort seg i at flere stier, anlegg og løyper har blitt bygget og til rettelagt hele landet rundt. 

I nesten hver lille avkrok av landet finner man nå en pumptrack, og det bygges stier både i regi av turistnæringer og klubber.