Hogsten i landskapsvernområdet ved Sandermosen i Lillomarka fikk foregå i nesten en måned før den ble stoppet. Da var stiene uframkommelige av på grunn av hogstavfall. 

Etter at NOTS Oslo og Omegn klaget skogeieren inn for Miljødirektoratet, fikk Løvenskiold pålegg om rydde opp etter seg. Men Løvenskiold lot rasket ligge da aktiviteten ble stoppet, selv om vedtaket satte krav til at Løvenskiold må rydde opp og ta vare på alle stiene i området. Nå har også Fylkesmannen i Oslo og Viken lovet å passe på at det skjer så snart snøen går.