I november fikk Løvenskiold klarsignal fra Fylkesmannen til å sette i gang med tømmerhogst i landskapsvernområdet i Lillomarka. NOTS, Naturvernforbundet og Lillomarkas Venner var uenige i tillatelsen, fordi vedtaket ikke satte krav til at Løvenskiold måtte ta vare på alle de stiene i området.

Løvenskiold var allerede godt i gang med hogsten i Lillomarka, men etter at NOTS Oslo og Omegn engasjerte seg, er det blitt full stopp i aktiviteten. Etter klagene har Miljødirektoratet pålagt Fylkesmannen å ta en ny og grundigere vurdering av saken.