I 2019 skrev vi om SK Rye og NOTS som inngikk et samarbeid om å bygge et mini-Trysil i Oslomarka

Målet med tilretteleggingen er å etablere et nettverk av bærekraftige, tilrettelagte stier i området.