– Det er mye bedre å få lagd en én meter opparbeidet sti, enn 5-10 meter brede gjørmehull. Det er jo dårlig naturforvaltning. 

I lobbyen på Radisson Hotell i Trysil sitter Roald Eidsheim. Forbi passerer syklister på stisykkelfestivalen Utflukt. Han har hatt foredrag på fagdagen i regi av Innovasjon Norge. Som kanskje Norges mest sentrale ressursperson på stibygging sitter han på verdifull kompetanse som andre vil lære av.