Det er første gang Knut Lønnqvist og Ove Grøndal i Trailhead Nesbyen har behov for å ansette folk. De går for dobling av staben i år. 

For det første skal det bygges mye sti i Hallingdal, og stibygging blir en viktig del av arbeidsbeskrivelsen til den nye medarbeideren.