Ekstremværet har gjort betydelig skade på flere stier i Hallingdal. Høgevarde, Hemsedal, Turufjell og Gol har klart seg relativt bra med minimal erosjonsskade og reprasjonsarbeid.

Ål har hatt noe større skader og måtte derfor utsette Huckfest til 17. -20. august. Geilos heisbaserte stier har holdt stengt under pågående utbedringsarbeid og åpner igjen lørdag 19. august. Derimot har den populære stien Hallingspranget ikke klarte seg like bra.