– Vi har en enorm jobb å gjøre med å få i stand løyper og området. Veier og infrastruktur er stengt og ødelagt, og det er fortsatt ekstreme mengder vann i elver/bekker, det skriver Huckfest på sin instagram.

I samråd med kommune og kriseteam har det blitt bestemt at Huckfest som etter planen skulle startet 10. august - utsettes en én uke på grunn av store nedbørsmengder i Hallingdalen.