Når hele stien «Nesfjella til Sentrum» står ferdig i 2021, vil langløypa i Nesbyen være 15 kilometer lang og gå fra Syningen på 1100 meter over havet ned til Nesbyen sentrum. Da vil den være den lengste av sitt slag i Norden.

Allerede i gang
I høst ble Trailhead Nesbyen tildelt oppdraget med å bygge den første en delen av stien, 1.5 kilometer nederst i prosjektet. Byggingen av denne delen startet på senhøsten 2019. Resten av prosjektet skulle imidlertid ut på anbud, og Trailhead Nesbyen søkte om å få oppdraget. Det har de nå fått. 

I løpet av 2020 er planen å bygge mellom ni og ti kilometer sti, inkludert den første delen som allerede er påbegynt. Resten av prosjektet skal ferdigstilles i løpet av sesongen 2021. 

– Vi rakk så vidt å starte på den nederste biten i høst. Den blir først snøfri, og vil bli bygget ferdig til våren. Den delen vil også fungere alene og skaper en fin runde som er så å si bilfri på østsida. Men resten av stien blir ikke kjørbar før hele prosjektet er ferdig, sier Knut Lønnqvist i Trailhead Nesbyen. 

Er du interessert i sykling i Nesbyen? Les denne, hvor du får tipsene du trenger!   

Saken fortsetter under

Nesfjella til Sentrum
Slik blir traséen til Nesfjella til Sentrum. Illustrasjon

Stien er det første og største enkelttiltaket i prosjektet «Nesfjella til Sentrum», som kommunestyret i Nes vedtok i oktober 2017. Det var Trailhead Nesbyen som opprinnelig frontet ideen med langløypa vinteren 2017.

– At dette prosjektet endelig blir realisert betyr mye for oss. Vi har jobbet gratis med dette i tre år, så det kjennes godt at det ikke var forgjeves, sier Lønnqvist.

 

Spleiselag
Stien har et budsjett på 12 millioner kroner. Det er stiftelsen «Norges flotteste sykkelopplevelse» som er byggherre for prosjektet, og kontrakten som er inngått med Trailhead Nesbyen er på 7.2 millioner kroner. 

Stiftelsen har fått over fire millioner kroner i tilskudd fra Nes kommune, i form av 2.5 millioner i støtte og 1.78 millioner i lån, samt 50 000 kroner i årlig driftstilskudd for løypa. Resten av finansieringen er et spleiselag mellom det lokale næringslivet, spillemidler og tilskudd fra ulike fond.