Når den står ferdig i 2021, vil langløypa i Nesbyen være 15 kilometer lang og gå fra Syningen på 1100 meter over havet ned til Nesbyen sentrum. 

Prosjektet ble først presentert vinteren 2017, og har en prislapp på totalt 12 millioner kroner for hele traseen. Nå er både finansiering og alle grunneieravtaler på plass, og i forrige uke gikk stibyggerne i gang med nederste del av løypa.