Visit Lyngenfjord søker en person med interesse for å utvikle stisykling kommersielt på bærekraftig vis i en region med både potensial og utfordringer.

– Skibotn er allerede kjent som et stisykkeleldorado, og vi opplever økende etterspørsel etter stisykkeltilbud i regionen. Derfor ønsker vi å utvikle stisykling som et bærekraftig reiselivstilbud i Lyngenfjordregionen. Vi har nå nylig fått godkjent prosjektet av Innovasjon Norge, og vi ønsker å komme i gang med prosessen allerede i begynnelsen av mai, så derfor er søknadsfristen såpass kort, sier Georg Sichelschmidt, som er daglig leder i Visit Lyngenfjord.