Prosjekter for flere hundre millioner kroner
Det er stibyggeboomen i Hallingdal som har gjort at behovet for stibyggere i regionen har eksplodert. Regionen satser tungt på stisykling fra Flå i sør til Hemsedal i nord

Bare i om rådet rundt Ål foreligger det masterplaner for stiutvikling til over 100 millioner kroner om alle de kartlagte mulighetene realiseres. Hemsedal, Geilo og Flå har alle stiutviklingsprosjekter for tosifrede millionbeløp på gang.