Med nivå 3-sertifiseringen er Robin von Braun fra Trysilguidene nå godkjent som guide på øverste europeiske nivå. Han er også den første som er godkjent på dette nivået gjennom den norske guidesertifiseringen til organisasjonen Norske Instruktører og Guider.  

Sertifiseringsordningen er et frivillig utdanningstilbud som ble lansert i våren 2018, og administreres av Norske Instruktører og Guider. NIG er tilknyttet den felles europeiske organisasjonen EO-MTBing, som blant annet koordinerer guidesertifisering med felles krav og standarder i alle medlemslandene.  Se fakta om utdanningen nederst i saken