NOTS

  • Etablert 2004 av en gruppe terrengsyklister som så behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser.
  • NOTS er en uavhengig interesseorganisasjon og et talerør for alle terrengsyklister i Norge.
  • NOTS skal arbeide for terrengsyklistenes rettigheter.
  • NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.
  • NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og andre organisasjoner for å nå sine mål.
  • Les mer om Norsk Organisasjon for Terrengsykling

NOTS Oslo og Omegn avholder årsmøte i midten av mai, og er blant annet på jakt etter nye medlemmer til styret.

Annonse

Laget er prosjektledere for Pioneren i Østmarka, stiprosjektet som har fått til sammen nesten en million kroner i støtte for å utvikle bærekraftige stier i Skullerudområdet. De er også involvert i prosessen med nye løyper til Terrengsykkelrittet og jobber for å passe på at stisykistenes tilgang til marka ikke reduseres, samt lokale aktiviteter som guiding og stibygging.

Stian Bergeland, som er leder i NOTS sentralt, understreker at lokallagene er helt avgjørende for organisasjonen, og at det som skjer på lokalt plan er viktig både for regionen det gjelder men også for stipolitikk på overordnet nivå. Der har NOTS Oslo og Omegn vært banebrytende.

– Det skjer mye i NOTS for tiden, og jeg tror det er veldig givende å være med på dette fra et lokallagsperspektiv. De siste årene har lokallagene markert seg i den offentlige debatten om sykling i marka, de har organisert guidete turer og stått bak Skullerudprosjektet, som har resultert i nesten ni kilometer tilrettelagt sti, Pioneren, sier Bergeland, som håper mange vil engasjere seg og bidra.

Sunt med rullering
 – Vi håper at folk tar denne oppfordringen og at mange ønsker å bidra til å sikre terrengsyklisters ferdselsrettigheter i Oslomarka. Vi er på utkikk etter folk som liker å drive organisasjonsarbeid, sier Bergeland, som kan friste med et aktivt lokallag med mye driv og initiativ.

– NOTS Oslo og Omegn er vårt desidert største lokallag, og det er her det er mest aktivitet. Det er et bra miljø i NOTS Oslo & omegn, og styret i lokallaget har vært preget av kontinuitet. Men nå er det noen som føler de har gjort sitt for denne gang. Det betyr at vi er helt avhengige av å få inn nye personer for å opprettholde og videreutvikle arbeidet, sier Bergeland, og legger til at litt naturlig avgang ikke er noen ulempe.

– Det er sunt for en organisasjon med en viss utskiftning, så vi ser på dette som en mulighet til å få inn folk som vil bidra i NOTS-arbeidet ved å sette sitt stempel på prosessene vi jobber med, sier Bergeland.


Saken fortsetter under

Pioneren smal sti - Snorre Veggan 1400x924
NOTS Oslo og Omegn er prosjekteledere for Skullerudprosjektet, som har resultert i 9km tilrettelagt sti, også kjent som Pioneren. Foto: Snorre Veggan

NOTS Oslo og Omegn er prosjekteledere for Skullerudprosjektet, som har resultert i 9km tilrettelagt sti, også kjent som Pioneren. Foto: Snorre Veggan

Store utfordringer framover
Selv om NOTS er aktive og jobber for stisyklistenes rettigheter hver eneste dag, er det ingen tvil om at Oslo står foran store utfordringer, og at stisyklistene bare er en av mange brukergrupper i Marka.

– Til tross for høyt aktivitetsnivå, står vi fremdeles ovenfor mange utfordringer de nærmeste årene. En voksende by gjør at det trolig vil være et kontinuerlig press på Markagrensa, og her må vi stå sammen med andre friluftsorganisasjoner for å redusere presset, forklarer Bergeland, og legger til her er det fortsatt mange oppgaver.

– Det er fremdeles et press fra aktører som ønsker å forby sykling i Oslomarka. Vi mener vi har gjort mye for å fremme forståelse og dialog, men dette arbeidet er på langt nær ferdig, og konflikten er der fremdeles.


Interesserte kan ta kontakt med valgkomiteen ved Per Andreas Norseng: per.andreas.norseng@nots.no

Årsmøtet er planlagt til midten av mai. Endelig dato kommer snart.