Ingrid Hokstad er gjenvalgt til leder for NOTS Lillehammer og Omegn og Espen Gudevang fortsetter som nestleder etter årsmøtet mandag kveld. Begge har vært med i styret siden oppstarten på lokallaget for drøyt to år siden, og vært pådrivere for aktivitet i regionen.

Videre er Guro Håvardsrud og Frode Brufladt valgt inn som styremedlemmer. De to nye styremedlemmene erstatter Ole Henrik Illenberger Solgaard og Knut Løkås, som begge gir seg etter to år i styret. 

– Vi er fornøyde med oppmøtet og at vi fikk innsatt et nytt styre. Begge de nye styremedlemmene er ivrige, sier Hokstad, og legger til at begge de nye styremedlemmene er ivrige stisyklister bosatt på Lillehammer. 

Les også: – Vi må gjøre det enklere for folk å forstå relevansen til NOTS  

Bygge stier og miljø
Det nye styret vil videreføre arbeidet som organisasjonen har dratt i gang siden lokallaget ble etablert i 2016. 

– Det nye styret har ikke hatt noe styremøte ennå, men vi kommer nok til å fortsette jobben med å bygge et sosialt miljø for stisyklistene, å vise frem nye, mer ukjente stier gjennom guidede, og å utbedre og tilrettelegge lokale stier, sier Hokstad. 

Blant annet ble NOTS Lillehammer og Omegn i fjor høst tildelt 5000 kroner fra Statskog til utbedring og tilrettelegging av stier. Disse midlene skal brukes på ulike stiprosjekter denne sommeren. 

Les også: Fikk 5000 kroner til stier i Lillehammer  

– I tillegg ønsker vi å jobbe for ivaretagelse av syklisters rettigheter, og å oppmuntre til kunnskap, holdninger og kjøremønster som hindrer overdreven stislitasje, sier Hokstad. 

Kåret regionens sykkelnerd 
I tillegg til valg og klassiske årsmøtesaker var det også quiz og mingling på årsmøtet. 

Kjetil Øygard vant quizen, og ble kåret til Lillehammers største sykkelnerd. Stian Lunn og Frode Brufladt, som stilte som lag, tok andreplassen, mens Caroline Strømhylden ble nummer tre. 

– Nå må vi kanskje følge opp med quiz neste år også, slik at det blir sjanse for revansje, sier Hokstad, og melder om stort engasjement for konkurransen. 

Kjetil Øygard - Foto NOTS Lillehammer og Omegn 1400x933
Kjetil Øygarden er kåret til Lillehammers største sykkelnerd. Foto: NOTS Lillehammer og Omegn

Kjetil Øygarden er kåret til Lillehammers største sykkelnerd. Foto: NOTS Lillehammer og Omegn