I løpet av kurshelgene vil deltakerne få innføring i enkle byggeteknikker for å tilrettelegge bærekraftige stier, og kursene er beregnet på de som vil jobbe med å ruste opp stier i sine nærmiljøer.

Annonse

Pensum inneholder blant annet hvordan sårbare stipartier kan utbedres slik at de tåler økt trafikk, både i form av syklister og turgåere, og man får morsomme, funksjonelle og bærekraftige stier.

Stibyggerkurset i Trondheim arrangeres 10. til 11.juni, mens kurset i Tromsø går helga 26. til 27.august, med påmeldingsfrist henholdsvis 1.juni og 15. august.

Kursene arrangeres i samarbeid med Rekkje Stiutvikling, som har tilrettelagt stier og stått bak flere prosjekter på Vestlandet, og baserer seg på teknikker og erfaringer fra NOTS ferske Stibyggerhåndbok.