Nordmannen fikk hederlig omtale for sin innsats for å sikre terrengsyklistenes rettigheter i saker som handler om ferdselsrettigheter og mulige sykkelforbud i utmark, nasjonalparker og verneområder i Norge. Gundersen var eneste runner-up til prisen i år, og han er glad for at Norge og det arbeidet som gjøres blir trukket fram i internasjonale sammenhenger. 

– Det er veldig hyggelig at de der nede på kontinentet ser hva vi jobber med den typen problemstillinger i Norge. I andre land er det helt andre bestemmelser for bruk av naturen, og der er det ikke noen allemannsrett. Det betyr at det bare er lov til å sykle på stier der det eksplisitt er gitt tillatelse til å sykle. Det er en helt annen situasjon og gir helt andre problemstillinger. Derfor er det viktig at de der nede får en forståelse for det vi jobber med her, og dette er en anerkjennelse av det, sier Gundersen.