Med to kommunesentre trengs det to pumptracker i Sirdal: Den ene pumptracken ligger i nedre Sirdal, den andre i øvre Sirdal. Det er cirka 40 minutter kjøring mellom de to kommunesentrene, så derfor bygger kommunen to pumptracker, slik at barn og unge på begge steder får samme tilbud. 

Det skal få fart på sykkelgleden i kommunen.