Selv om pumptracken ikke direkte har bidratt til å øke antall medlemmer i sykkelklubben, har sykkelanlegget fått opp interessen for sykling i Ørsta. 

– Planen var å bygge et anlegg som kunne friste ungdommen til å møtes for å sykle i stedet for å henge andre steder eller sitte foran en skjerm, sier leder i Ørsta sykkelklubb Tov Lerheim.