NOTS Trondheim ville ta tak i vedlikehold og utbedring av populære stier fra bunnen, til glede for alle brukergrupper. I fjor fikk lokallaget kurs i bærekraftig stibygging og innføring i ulike teknikker fra Rekkje Stiutvikling, og i år har de fått kommunen med på laget. – Vi har en faglig forankring til det vi gjør. Vi liker å bruke naturlige materialer og gjøre jobben skikkelig. Der andre brukergrupper kanskje ville kloppet hele stien og synes det er greit å gå på en plankebru, vil vi heller gjøre det tungvint med å steinlegge, drenere vekk vannet i stedet for å bygge over det, forklarer Erik Skontorp Hognes i NOTS Trondheim. Les også: NOTS lanserer stibyggerhåndbok Saken fortsetter under NOTS Trondheim er opptatt av å gjøre grunnarbeidet skikkelig, og legger mye arbeid i drenering og steinlegging. Foto: NOTS TrondheimLes også: Ny giv i KjerringåsenGjensidig nytteHognes erfaring er at kommunen gjerne vil bidra og gjerne tar imot innspill og råd fra NOTS på de prosjektene de samarbeider om. – Kommunen har virkelig vært positive og imøtekommende mot oss fra dag en. Ikke bare har kommunen gitt oss over 500 meter planker til klopping så langt. De har også kjørt materialene ut i terrenget for oss. Nå venter vi på å få kjørt inn stein, men det er ikke så mye egnet stein tilgjengelig i kommunen, så akkurat dette har vist seg vanskeligere enn vi hadde regnet med, sier Hognes. Hans erfaring er at det å være med på kommunens befaringer gir bedre forståelse og solide løsninger. – Nå har vi samarbeidet tett i flere år, og en ting vi har erfart, er at det er viktig å være med på befaringer. Da er det lettere å få fram hvorfor for eksempel omlegging er den beste løsningen.Les også: Bygger nytt sykkelanlegg i Trondheim Saken fortsetter under Erik Skontorp Hognes har vært med å legge atskillige meter med klopp i år. Foto: NOTS TrondheimLes også: Enkle tiltak som gir sykkelgledeTenk langsiktigSelv om Hognes erfaring er at kommunen er både positive og sjenerøse, er det også en stor organisasjon der prosesser tar tid. Skal en jobbe godt sammen med kommunen eller andre aktører der det kreves avklaringer, er det lurt å tenke langsiktig. – Folk er ofte mest gira på dugnad på våren, men i år kom vi for sent i gang. Da rakk vi ikke få avklaring før sommeren, og etter sommeren tok det litt tid før alt var i gjenge, så vi fikk ikke gjort stort før i september. Nå på høsten er dagene korte, og dermed har vi ikke fått gjort så mye som vi ville, sier han. Samtidig sørget NOTS for å få på plass planer på både kort og lang sikt i år. – Den korte stien ble vi omtrent ferdige med i år. For Utbystien, som er hovedprosjektet, har vi nå en plan vi kan fortsette på til våren uten at vi får dødtid, så jeg ser lyst på at vi skal få gjort mye i 2019, sier Hognes. Les også: –Vi må gjøre det enklere for folk å forstå relevansen til NOTS Trenger flere initiativtakereFor å sikre framdriften er NOTS Trondheim avhengig av dugnadsarbeid, og der opplever Hognes fortsatt noen utfordringer. Problemet er ikke først og fremst å få folk til å stille opp, men å få organisert jevnlige dugnadsøkter.– Å drive stidugnad må bli en vane, og skal vi få til det må vi rekruttere flere som kan ta initiativ til dugnader. Ideelt sett skulle vi hatt en dugnad hver uke, men vi er for få i styret. Nå blir det for sjelden at vi har en offisiell dugnad, men det er på mange måter bedre om vi får til ukentlige dugnader med fem personer, enn at det kommer 30 stykker på en dag. Les også: Alt om bærekraft Erik Skontorp Hognes og dugnadsgjengen i NOTS Trondheim håper flere vil ta initiativ til å dra igang dugnadskvelder. Foto: NOTS Trondheim