Etter hvert som den nye sosial plattformen utvikles kan syklistene kommentere, rangere og videreutvikle stiene som ligger inne i databasen til Trailguide.net.

– Med oppgraderingene kan brukerne selv i mye større grad være med på å videreutvikle databasen. Nye funksjoner gjør det lettere å sjekke inn og rapportere, de som har syklet kan skrive omtale om hva de liker eller ikke liker, og de kan gi tilbakemeldinger på forhold og annet direkte til stieieren, altså den som først la inn stien i Trailguide.net, sier Bjørn Jarle Kvande, gründeren bak Trailguide.net.

Syklistene kan rangere stiene fra dårlig til episk på en femtrinnskala, og gi sin egen vurdering om vanskelighetsgrad basert på standard internasjonal merking, fra grønn (enklest), til blå, rød eller svart (vanskeligst). Brukerne kan også etter hvert som tjenesten utvides følge venner og andre brukere og se hva de mener om en sti eller et område, og utveksle erfaringer og dele opplevelser.

Saken fortsetter under

Slik ser tjenesten ut på mobilen. Foto: Bjørn Jarle Kvande

Les også: Test av elsykkel for sti

Enklere og mer presis
Kvande har brukt hele vinteren på å programmere inn de nye funksjonene og forbedre grensesnittet slik at Trailguide.net blir enklere og mer effektivt å bruke, samt at det gjøres plass til fremtidig funksjonalitet.

– Sett at jeg legger inn en ny sti og beskriver den som blå av vanskelighetsgrad. Men så kommer en skare syklister etterpå og rangerer den som rød, da vil stien etter hvert bli rangert som rød i databasen. Det blir på samme måte som klatreruter blir justert opp og ned basert på brukernes graderinger, forklarer Kvande. 

Saken fortsetter under

Lett å finne egnet sti i Trailguide.net. Foto: Bjørn Jarle Kvande

Les også: Flere utstyrstester av sykler og utstyr for terrengsykling

Av og for syklister
I løpet av høsten og vinteren har Kvande utviklet et forretningskonsept basert på at tjenestene skal være gratis for syklistene, men at destinasjonene og de kommersielle aktørene som tjener på syklistene skal betale for å være med i Trailguide.net.

– Jeg har stor tro på at lokale selskaper og destinasjoner har bruk for en digital guide, og at de som tjener på at syklistene kommer er villige til å betale for å være med i Trailguide.net, sier Kvande.

– Når jeg kommer til et nytt område for å sykle, har jeg ofte fått et dårlig papirkart i hånda, som kanskje stemmer dårlig med topografien ute i terrenget og som absolutt ikke sier noe om hvor du er akkurat nå, når du lurer på det. Kart og prospekter er veldig fint til å planlegge og drømme, men ute på tur er det nyttig med nøyaktige data i tillegg.

Saken fortsetter under

Mobilen er kjekk å ha i felten. Foto: Bjørn Jarle Kvande

Dobler staben
Med støtte fra Innovasjon Norge i form av internasjonalt kommersialiseringstilskudd, støtte fra Ål kommune til næringsutvikling og oppsparte penger har Kvande nå i underkant av en million kroner til å videreutvikle Trailguide.net.

Med større fokus på å utvide tjenestene utenfor Norge, har Kvande ansatt Peter Seidl som markedsansvarlig, og dermed utvidet staben i Trailguide.net med 100 prosent.

– Jeg møtte Peter i Italia i fjor mens jeg jobbet med registrering, og han uttrykte at han hadde lyst til å bidra til å gjøre Trailguide.net til en suksess. Jeg tok han på det, sa til ham at jeg skulle etablere et selskap og ansette ham, sier Kvande.

Seidl vil nå gjøre mesteparten av det oppsøkende arbeidet med å besøke destinasjoner og registrere nye stier, ta seg av marked og det kommersielle, mens Kvande kan konsentrere seg om programmering og bakenforliggende systemer.

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen. 

Peter Seidl er ny på laget i år og skal blant anent bidra med oppsøkende arbeid for Trailguide.net. Foto: Bjørn Jarle Kvande