Elsykling i terrenget har vært kontroversielt helt siden slike sykler ble allemannseie i Norge. Selv om elsykler er motoriserte, ble de i 2017 sidestilt med vanlig sykkel i utmark.

Men noen unntak for ferdsel finnes det likevel, blant annet i nasjonalparker (hvor det også ofte er forbud mot sykling uten motor).