Selv om regelverket for elsykkel i naturen i stor grad har blitt gjort mindre strengt, er det fortsatt regnet som motorisert ferdsel etter regelverket, og dermed som regel forbudt i mange verneområder i Norge. 

Men i år er det imidlertid åpnet for elsykling på to veier i Jotunheimen; veien inn til Glitterheim fra nasjonalparkgrensen i Veodalen, og Koldedalsvegen i Utladalen landskapsvernområde.