Alle foto: Svenn Fjeldheim

– Hva gjorde at du valgte akkurat Privateer, Bendik?