Ikke alle er fornøyd med å bare pimpe en fabrikksykkel med litt fetere deler. Isak Leivsson gikk grundig til verks da han ville ha ny sykkel.

Utforsyklisten har brukt mye tid på å tegne og sveise sin egen utforsykkel i stål.