Siden stisykkel tok over som begrep for stigående terrengsykkel har det vært inneforstått at en stisykkel er en terrengsykkel med demping både foran og bak og mer vandring enn på en sykkel beregnet på terrengsykkelritt. Terrengsykler har likevel alltid vært stisykler. Det ble stisyklet på de samme stiene vi sykler i dag både før dempergaffelen og fulldemperen ble funnet opp. 

Dagens stisykler er ganske annerledes verktøy enn terrengsyklene fra begynnelsen av 90-tallet, men bruksområdet er på mange måter omtrent det samme.