Specialized Flux 900-lykta består av 2 dioder med hver sin reflektor. Har du begge på lyser du på maks, og både smalt og bredt. Ønsker du å dimme ned kan du bruke den ene for langlys, eller den andre for bredere og sterkere lys helt nært.

DOBBEL DOSE: Specialized Flux 900 har to dioder og reflektorer. En spot og en som lyser bredt. Til sammen dekker de både nært og fjernt.
DOBBEL DOSE: Specialized Flux 900 har to dioder og reflektorer. En spot og en som lyser bredt. Til sammen dekker de både nært og fjernt.