Six Pack Mk8 er oppgitt til henholdsvis 3600/4750 lumen. Lyktehode og batteri er i samme enhet. Den har noe Exposure kaller Reflex+ teknologi, som skal tilpasse lysstyrken, basert på sensorer som måler slag, fart og helningsgrad i terrenget. Dette måles samtidig opp mot den valgte brenntiden. 

Baksiden av den sylinderformede lykten har både betjeningsknapp, lys som viser batteristatus, og en skjerm som viser modus og brenntid. Lykten festes til styret med en enkel festebrakett i metall. I tillegg kan det kobles til ekstrautstyr som eksternt batteri eller fjernkontroll.