Å løsne hjulene eller bremsene på en sykkel kan i verste fall føre til en ulykke med dødelig utfall. I de fleste tilfeller vil det kunne føre til personskade av varierende alvorlighetsgrad. 

Det er vanskelig å gardere seg hundre prosent mot at noen tukler med sykler som står parkert på et offentlig sted, men noen triks kan gjøre det vesentlig vanskeligere å løsne en sykkels hjul og bremser.