Å løsne hjulene eller bremsene på en sykkel kan i verste fall føre til en ulykke med dødelig utfall. I de fleste tilfeller vil det kunne føre til personskade av varierende alvorlighetsgrad. 

Det er vanskelig å gardere seg hundre prosent mot at noen tukler med sykler som står parkert på et offentlig sted, men noen triks kan gjøre det vesentlig vanskeligere å løsne en sykkels hjul og bremser. 

Annonse

Det er på sykler med hurtigkoblinger på hjulene at problemet oppstår. En hurtigkobling er laget for at man skal kunne løsne hjulet enkelt og uten verktøy ved en evt punktering, hvis man ønsker å skifte dekk, eller må ha av ett eller begge hjulene for å putte sykkelen baki bilen. 

Hurtigkobling
LUKKET: Hurtigkoblingen som holder hjulet på plass må være stram og lukket for at hjulet skal sitte trygt fast.

 

Barn vil veldig sjelden ha behov for å ta av hjulene på sykkelen sin selv. Det kan uansett være lurt å lære dem hvordan de gjør det og hvordan de kan sjekke at hjulene sitter fast. Hurtigkoblingen på hjulene må ikke bare strammes stramt, den må også lukkes så spaken ligger opp langs gaffelen. 

Åpen Hurtigkobling
ÅPEN: Står hurtigkoblingen åpen kan hjulet falle av mens man sykler.

Å sikre at en hurtigkobling ikke kan løsnes i en fei er ganske enkelt. Man kan bytte ut hurtigkoblingen med en stikkakse som krever et verktøy for å løsne, eller man kan feste hurtigkoblingen med en elektriker-strips. 

Den siste løsningen vil være enklest for de aller fleste. 

Sikret hurtigkobling
SIKRET: Med en strips gjennom hullet på hurtigkoblingen og rundt gaffelen blir det vanskelig å løsne hjulet.

Det beste er hvis spaken på hurtigkoblingen har et hull i seg. Da kan du tre stripsen gjennom hullet og rundt gaffelbeinet, eller sykkelrammen. Stram godt til. 

Klipp av stripsen
KLIPP AV TUPPEN: Klipp av stripsen helt inntil festet.

Dette vil gjøre det vesentlig mer krevende å tukle med hjulene på sykkelen og vil i de aller fleste tilfeller sikre sykkelen mot at noen kan løsne hjulene. De færreste barn eller ungdom har med seg en knipetang som må til for å klippe over en slik strips.  

Sikre bremsene

I tillegg til å løsne hjulene på sykkelen er det også mulig å koble fra en sykkels bremser uten å bruke verktøy. Grunnen til at dette er mulig er den samme som med hjulene. For å kunne få av hjulet på en enkel måte må felgbremser kobles fra. 

frakoblet V-brems
KOBLET FRA: Her er bremsevaieren hektet av holderen og bremsen kan ikke virke.

 

Også her kan man gardere seg ekstra ved å bruke en strips. Fest stripsen stramt rundt festet for bremsevaieren slik at det ikke lar seg gjøre å løsne denne uten å klippe stripsen. 

 

Påkoblet v-brems sikret med strips
SIKRET OG KOBLET: Her er bremsevaieren hektet i holderen og sikret med strips.