– I år har vi invitert ulike aktører som vi vet er i gang med utviklingsprosjekter til en fagdag fylt med arbeidsmøter, feltbefaring og praktisk problemløsing, sier Haaken M. Christensen i Innovasjon Norge. 

Christensen er en av initiativtakerne til fagdagen under Utflukt, som i år arrangeres for sjette gang. Dagen er lagt opp i flere bolker der det blir korte innledninger rundt ulike aspekter ved hovedtemaet: Terrengsykling som reiselivsprodukt. 

Annonse

Les også: 
Fulldempet elsykkel: fremtidens stisykkel eller en trussel mot stisyklingens fremtid?
Stor interesse for stisykling som produkt på fagdag i Trysil 

Bolkene gjennomføres som en kombinasjon av arbeidsmøter, diskusjonsforum og ”ride and talk” der man ser på elementer og temaer ute på sykkelen. Sentrale emner er skilting og merking av stier, hvordan stier bygges for å tåle trafikken, og infrastruktur rundt anleggene, slik som overnatting, spisesteder, utleie og utstyr. 

– Tanken er at vi skal kunne dele erfaringer og bygge nettverk på tvers av destinasjoner og aktører, diskutere potensielle flaskehalser i utviklingsprosjekter og ulike finansieringsmodeller, hvordan gjøre sykkelproduktet best mulig for naturen så vel som syklistene og destinasjonene. Med en slik praktisk fagdag, håper vi at deltakerne kan diskutere med andre som er i liknende situasjoner som dem selv og lære av hva som er gjort på ulike plasser, sier Christensen. 

Les også: Ål i Hallingdal satser 100 millioner på stiutvikling 

Christensen er imidlertid opptatt av at det ikke finnes noen oppskrift på universell suksess.

– Det er etter hvert mange steder i Norge som har fått sine masterplaner for stisykkelutvikling, men de har ulik natur og forskjellige attraksjoner, og vil tiltrekke seg ulike typer syklister og turister. Derfor er det viktig at de utvikler sine unike sykkelprodukter basert på sin særegenhet, og at de ikke blindt kopierer akkurat det som Trysil har gjort bare fordi det går bra i Trysil. 

Les også: 
Gausta bygger sykkelanlegg til 15 millioner kroner 
Hemsedal satser 25 millioner på stisykling 

Se vår store guide til sykling i Trysil 

Interessert i bærekraft og utvikling? Her har vi samlet saker om friluftspolitikk, stibygging, tilrettelegging av sti og reiseliv/destinasjoner, NOTS (norsk organisasjon for terrengsykling) og deres arbeid med høringsuttalelser og rettigheter for syklister

Haaken M.Christensen i Innovasjon Norge er en av initiativtakerne til fagdagen under Utflukt. Foto: Privat
Haaken M.Christensen i Innovasjon Norge er en av initiativtakerne til fagdagen under Utflukt. Foto: Privat