– I år har vi invitert ulike aktører som vi vet er i gang med utviklingsprosjekter til en fagdag fylt med arbeidsmøter, feltbefaring og praktisk problemløsing, sier Haaken M. Christensen i Innovasjon Norge. 

Christensen er en av initiativtakerne til fagdagen under Utflukt, som i år arrangeres for sjette gang. Dagen er lagt opp i flere bolker der det blir korte innledninger rundt ulike aspekter ved hovedtemaet: Terrengsykling som reiselivsprodukt. 

Annonse

Bolkene gjennomføres som en kombinasjon av arbeidsmøter, diskusjonsforum og ”ride and talk” der man ser på elementer og temaer ute på sykkelen. Sentrale emner er skilting og merking av stier, hvordan stier bygges for å tåle trafikken, og infrastruktur rundt anleggene, slik som overnatting, spisesteder, utleie og utstyr. 

– Tanken er at vi skal kunne dele erfaringer og bygge nettverk på tvers av destinasjoner og aktører, diskutere potensielle flaskehalser i utviklingsprosjekter og ulike finansieringsmodeller, hvordan gjøre sykkelproduktet best mulig for naturen så vel som syklistene og destinasjonene. Med en slik praktisk fagdag, håper vi at deltakerne kan diskutere med andre som er i liknende situasjoner som dem selv og lære av hva som er gjort på ulike plasser, sier Christensen. 

Christensen er imidlertid opptatt av at det ikke finnes noen oppskrift på universell suksess.

– Det er etter hvert mange steder i Norge som har fått sine masterplaner for stisykkelutvikling, men de har ulik natur og forskjellige attraksjoner, og vil tiltrekke seg ulike typer syklister og turister. Derfor er det viktig at de utvikler sine unike sykkelprodukter basert på sin særegenhet, og at de ikke blindt kopierer akkurat det som Trysil har gjort bare fordi det går bra i Trysil. 

Haaken M.Christensen i Innovasjon Norge er en av initiativtakerne til fagdagen under Utflukt. Foto: Privat