I fjor kom det opp skilt på Ljanskollen om at det er forbudt å sykle på stiene i området. Bymiljøetaten hjemler dette overfor Terrengsykkel med kommuneplanens bestemmelser. 

Dette er ordlyden på skiltet som er satt opp på Ljanskollen

"Det er ikke tillatt å sykle utenfor turveien. På grunn av hensyn til naturverdier i området er det ikke tillatt å sykle i terrenget. Benytt den opparbeidede turveien."

Signert Bymiljøetaten 21802180 www.oslokommune.no