I løpet av våren og sommeren har SK Rye og ildsjelene bak det ambisiøse tilretteleggingsprosjektet i Maridalen og Lillomarka gjort omfattende utbedringer på de seks stiene som inngår i Maridalsrunden. Nå er den 20.6 kilometer lange runden på østsiden av Maridalsvannet også ferdig merket. 

Foreløpig er Maridalsrunden midlertidig merket med krittspray. Denne merkingen ble ferdig før helga og foreløpig står den seg godt, men den vil gradvis bli borte, spesielt dersom det blir mye regn.