Gressvikmarka/Sprinkelskauen

Onsøy Skytterhus/Fredrikstad Geologiforening

Av: Truls
Sist oppdatert: 13. april 2021 kl 12.15

HVOR?

  • Kommune: Fredrikstad
  • Lengde: ikke angitt
  • Tidsbruk: ikke angitt
  • Vanskelighetsgrad: 6. ikke angitt

Slik kommer du dit

Nordfra følger man E6 til Råde i Østfold, og tar deretter RV 110 til Skåra (her er det bl.a. avkjøring til Vikane/Hankø) fortsett videre langs RV110 til det dukker opp skilt til høyre med pil til Skytterhuset/Fredrikstad Geologiforening (Sprinkelveien). Ta til høyre her, og følg veien til Skytterhuset. Her er det parkering.

Endepunkt

Samme sted som startpunkt. Altså Onsøy Skytterhus/Fredrikstad Geologiforening.

Terreng

Høydedragene sør i Østfold er preget av større svabergpartier bare avbrutt av smådaler og renner med relativt tett furu- og løvskog.

Dette kjennetegner også Gressvikmarka utenfor Fredrikstad. Stiene i skogspartiene er relativt smale og tekniske, og svabergpartiene åpner opp med muligheter for bratte klatringer og spennende utforkjøringer.

Rutebeskrivelse

Stiene som her er beskrevet dekker over et relativt lite område, og det aller meste er blåmerket.

Turen tar knappe tre timer i middels tempo.

Skytterhuset til Sprinklet

Tvers over veien for Skytterhuset starter stien bratt opp gjennom skogen, og oppovrt på svaberg mot en nå nedlagt skytebane og passerer bak denne. Her er det et par relative tekniske partier, og stien fortsetter så å stige langs kammen nordover i retning mot Skåratoppen. Etter bare noen hundre meter brekker stien østover, og faller ned mot et lite hogstfelt.

Her vender stien mot sør-øst og byr på en morsom, men noe teknisk klatring.Vel oppe på høydedraget går stien rett mot øst, og byr på rask, teknisk, og veldig morsom kjøring. Den faller så igjen ned mot Branndalen (se kart) og svinger så mot sør.

Nå ligger stien i øst-siden på åsen som danner Gressvikmarka, og her er det et knippe tekniske crux å bryne seg på i stigningene før stien igjen mister høyde ned mot Tvete-rønningene. Mot slutten av denne utforkjøringen passerer man raskt igjennom et lite område med ung løvskog/ris, og et lite jorde kommer til syne på venstre hånd. Ved den søndre enden av jordet tar man mot øst, og følger kanten på jordet oppover.Jordet går etter en kort stund over i et hogstfeldt, og stien følger dette videre et stykke. Et par ti-metere etter hogstfeltet deler stien seg i to, og denne turen tar til høyre i dette krysset.

Her bys det på fin klatring på svaberg sørover langs høydedraget, og vel oppe kan man se ut over Oslofjorden og store deler av kysten mellom Vikane og Moss.Svabergkjøringen ned mot Moltemyra er en klassiker, og her bys det stadig på tekniske utfordringer.

Granitten byttes så brått ut med myk myrbunn, og stien passerer Moltemyra, for så å klatre bratt opp mot Sprinkelet. Vel oppe kan man igjen nyte utsikten til fjorden, og med litt flaks (avhengig av sesongen) kjøpe kaffe, vafler og annet snadder på turhytta som ligger vegg i vegg med radiotårnet.

Sprinklet til Vanntårnet via Dale

Svaberget sørover fra Sprinkelet er intet mindre enn en fryd! Med godt mot, gode bremser og en god posjon mot/dristighet/dårskap kan man legge kjedet på storskiva og tråkke ut samtlige gir. Her kan det gå styggfort, og det er plenty med smådropper, tekniske partier og røtter å bryne seg på. Det bør dog nevnes at droppene kommer fort, og man bør vise en viss grad av varsomhet. Granitt er hardt og viser lite barmhjertighet.

Stien faller helt ned til Sildra (se kart), for så å klarte opp mot Havnaåsen. Den første kneika er et skikkelig crux, men resten lar seg lett sykle.

Langs Havnaåsen gjør stien et par ups'n'downs før man står på toppen og kan nyte svabergkjøringen til stien igjen stiger og vender nord-øst. I denne stigningen finnes det flere morsomme bratte partier, og på fine vår- og sommerdager har vi tilbragt litt tid her for å finslipe teknikken.

Vel oppe på åsen fortsetter stien nordover gjennom et vekslende terreng av småskog og svaberg, for så å falle ned mot Hestemyra. Ved Hestemyra møtes stier fra flere retninger, og vi følger stien til høyre ved første stikryss, og tvers over neste kryss. Her må man passere et ganske ungt hogstfelt, og så snirkler stien seg på ny over vekslende svaberg og fin furuskogbunn.Mot slutten av etappen kommer man opp i et ganske kraftig istykkerkjørt hogstfeldt. Hold langs venstresiden (vestsiden) av dette, og du finner stien videre.

Vanntårnet til Skytterhuset

Fra hogstfeltet ved Vanntårnet kommer du inn på en sti preget av en drøss med røtter, og så stiger stien brått oppover på svaberg. En liten bekk krysses, og så stiger det videre på svaberg. Etter noen hundre meter åpner det seg, og man får utsikt over hele nedre Glommaregionen. Her møter stien en kryssende blåmerket sti, og for å komme rett lønner det seg å følge denne oppover åsen et lite stykke.

Når det nærmer seg toppen, går det på ny en blåmerket sti inn til høyre. Følg denne. Her blir du traktert med nydelig svaberg mot Randiholtet, og så ned Kjærringkleva. Igjen på svaberg.

Fantastisk, er vel den beste beskrivelsen. I bunnen går det igjen over til veksling mellom sleipe steiner/svaberg og skogsbunn, og stien brekker nordøst.Inn, og "ned" i skogen, og så følger man stien videre nordover igjennom og langs et par små hogstfeldt, og en smal skogsvei.

Plutselig står man på nytt på asfalt, og det er bare å følge veien ned til Skytterhuset.

Tips

Gressvik Idrettsforening har nylig (2003) utgitt et godt kart over området. "Kulturhistorisk Turkart Gressvikmarka" bør kunne oppdrives i bokandler og muligens bensinstasjoner i området.

Det finnes også orienteringskart over området publisert av Fredrikstad Skiklubb. Kartet heter "Sprinklet", og bør kunne skaffes både direkte fra klubben og fra bokhandlene i Fredrikstad.

Klubben har forøvrig nærmere 50 orienteringskart for Fredrikstaddistriktet. Så kart burde ikke være noe problem i dette området.

Publisert 22. mars 2004 kl 00.00
Sist oppdatert 13. april 2021 kl 12.15
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen