– Hvilke signaler har du fått fra reiselivsnæringen, og da nærmere bestemt sykkelaktører?

– Det er både og. Situasjonen er kritisk, kaotisk og dramatisk med tanke på at vi ikke får besøk av turister utenom nordmenn. Det er vanskelig å ta tak i hvordan vi kan få reiselivet opp å stå igjen når turistene uteblir. Når det gjelder sykling, så er nordmenn generelt er en aktiv type turist. Derfor ligger det mange positive og og spennende muligheter i denne sommeren. Sykling og vandring og padling vil vi tro kan drives på relativt vanlig måte. For en del av aktivitetsselskapene og de selskapene som driver med guiding vil det være en viss redning i det, sier Haaken Christensen, i Innovasjon Norge.