Det er Tony Gjessvåg som har tatt inititativ til å dra i gang et lokallag for Norsk Organisasjon for Terrengsykling i Bergen.

En ny forvaltningsplan for Byfjellene i Bergen fraråder på generelt grunnlag terrengsykling i de bynære fjellområdene, og NOTS ønsker nå å engasjere lokale syklister i arbeidet for å skape bredere forståelse for terrengsyklingens rolle i friluftslivet.

Annonse

- Jeg håper vi sammen kan utfordre en generell bruk av restriksjoner og heller undersøke hvor det er reelle problemer, og hvordan disse kan løses uten bruk av forbud, sier Tony Gjessvåg.

Han håper Bergens mange terrengsyklister ser viktigheten av en bred oppslutning, for å kunne bidra konstruktivt med informasjon til beslutningstakere, stivedlikehold og opplysningskampanjer.

Møtet starter klokken 18 i Idrettens Hus ved ved Frydenbøtribunen på Brann Stadion.