Ildsjelene bak Kristiansand sykkelpark har utnyttet våren til å legge ned en solid dugnad i anlegget. Når parken åpner for heisbasert sykling på 1. mai er det mye å glede seg til. For det første er alle løypene nå i tipp-topp stand. Dessuten er det bygget flere nye elementer. 

– Vi har gjort det årlige vedlikeholdet på stiene med å fylle på masse og shape, samt rake og fikse og rydde i de etablerte løypene. Vi har også bygget noe nytt for årets sesong. Det er blant annet lagt inn flere hopp i løypa Idyll, samt noen nye linjer i de tekniske løypene, sier Hilde Sangesland Strædet.