I løpet av våren har Soon CK fått på plass en ny leieavtale med kommunen som gir dem lov til å bygge sykkelanlegg og stisykkeltraséer i området de neste 30 åra, og nå er klubben i gang med å utbedre den amputerte NM-løypa. 

To kommunale utbyggingsprosjekter gjorde at rundbaneløypa fra NM 2019 ble mer enn halvert i fjor. Av den opprinnelig 4.5 kilometer lange NM-løypa var det bare en sløyfe på to kilometer igjen.