Pumptracken i Ørsta sentrum stod ferdig i 2019, og er bygget av Rekkje Stiutvikling. 

Det er Ørsta Sykkelklubb som står som bestiller av pumptracken, som ligger i umiddelbar nærhet til ungdomsskolen.