Pumptracken er bygget i materialet kvabb, som er en type finkornet, leiraktig elveavleiringsmasse.

Det gjør at banen, som sto ferdig i 2018, lett kan formes og endres etter hvert som ønsker og behov endrer seg.