Ildsjeler i den relativt nyopprettede sykkelgruppa i Vinstra IL har nå fått på plass en asfaltert pumptrack/sykkelbane til 1.3 millioner kroner i tilknytning til skateparken, ungdomsklubben, fotball- og idrettsanlegget på Kåja på Vinstra. Dermed har pumptracken perfekt beliggenhet for variert aktivitet, både av og på sykkelen. 

Pumptracken på Vinstra er designet og bygget av Trailhead Nesbyen. Prosjektet er finansiert som et spleiselag mellom kommunale tilskudd, spillemidler og støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Sparebank1 Gudbrandsdalen og det lokale næringslivet, samt at Vinstra IL selv har gått inn med 360 000 kroner av egne midler.