Denne uka startet grunnarbeidet på det nye sykkelanlegget til 3,5 millioner kroner som skal bygges i tilknytning til idrettsanlegget i Spildepollen i Øygarden vest for Bergen.  

Sykkelanlegget består i første omgang av en pumptrack på 450 kvadratmeter og et hoppanlegg med to hopplinjer i tilknytning til pumptracken. Den ene hopplinja består av to større hopp, og den andre av tre litt mindre hopp. Om alt går etter planen, skal hele anlegget vil stå ferdig til sommerferien. Det blir da det første pumptrackanlegget i Bergen og omegn av et slikt omfang, selv om det finnes flere mindre pumptracker i området.