Arrangementet skulle opprinnelig arrangeres 22. August. 

Den lokale arrangementskomiteene har fortsatt et håp om å gjennomføre i september.