Mekkekvelden torsdag trakk 16 deltakere som fikk en innføring i flere temaer innen mekking, både spesifikt mot sesongstart men også av generell art. – Vi satte opp to mekkestasjoner der...