Når Blåbærhaugen sykkelpark står ferdig i 2020, er det et lyslagt anlegg med rundbaneløyper, to pumptracker, sykkelkrossbane og landeveisarena, prosjektert til 6.5 millioner kroner. Første delprosjekt, som først og fremst ivaretar barn og rekruttering, består av en rundbaneløype med ulike ferdighetselementer, et knøttetrack for balansesykler, og en vanlig pumptrack. Dette delprosjektet regnes som er nærmiljøanlegg og vil komme på totalt en million kroner, sier Stian Kristoffer Evensen, som er prosjektleder for Blåbærhaugen sykkelpark og sitter i styret i Harstad CK. – Finansieringen for delprosjekt en er delvis klar. Vi har fått 120 000 kroner fra Harstad kommune, og vi regner med at denne delen av anlegget vil stå ferdig i august 2019, sier han. Les også: Åpnet ny sykkelpark i Valdres I tillegg til delprosjektene til sykkelklubben kommer en trafikkgård til undervisning. Denne er ferdig prosjektert og skal opp til behandling politisk i desember. Del to i 2020Neste delprosjekt for sykkelparken består av en større rundbaneløype for terrengsykkel, en sykkelkrossbane og arena for landevei med asfaltert start- og målområde, samt lysanlegg. Denne delen av anlegget regnes som idrettsanlegg, og er prosjektert til 5.5 millioner kroner. Ambisjonen er at dette skal være på plass i 2020.  Legger opp til dugnadKlubben har søkt om støtte fra ulike stiftelser og fond til begge delprosjektene i sykkelparken, og jobber også aktivt for å finne kommersielle sponsorer. De vil også søke om spillemidler til delprosjekt en, og vurdere om de skal søke om spillemidler til delprosjekt to. Samtidig understreker Evensen at prislappen kan bli lavere enn prosjekteringen. – Anlegget er kostnadsestimert til markedspris i alle ledd. Dersom vi kan gjøre noe av dette på dugnad vil prisen gå ned. Vi legger opp til en del dugnad, og klubben vil også gå inn med egne midler, sier han. Les også: Den dagen vi får heis eksploderer sykkel aktiviteten her Saken fortsetter under Slik blir Blåbærhaugen sykkelspark når alle delprosjekter er på plass. Illustrasjon: Harstad CKPå is i fire årHarstad CK begynte å jobbe med sykkelparken tilbake i 2012. Da ble det kvistet, planert og gruset slik at klubben fikk anlagt en rundbaneløype på 3.5 kilometer.Men året etter viste det seg at området de hadde søkt om bruksrett for, ikke var regulert for den type aktivitet. – Området vi hadde fått tillatelse til å bruke var en gammel fotballstadion og definert som landbruk- natur- og friluftsområde, men var unntatt regulering. Da måtte det til en ny reguleringsprosess, og alt arbeidet med sykkelparken stoppet opp i fire år. Men i 2017 ble reguleringsplanen endelig vedtatt, og vi fikk medhold i alle våre ønsker for utvikling, forklarer Evensen.Unikt anleggNår alle byggetrinn og delprosjekter står ferdig, vil Blåbærhaugen sykkelpark være av de mest helhetlige klubbutviklede anleggene i landet. – Vi ønsket oss et sted der vi kunne trene og holde på uten å være i konflikt med andre brukergrupper. Vi har satt tre kriterier for Blåbærhaugen sykkelpark: Det skal være gratis å bruke sykkelparken. Den skal være åpen for både organisert og ikke-organisert aktivitet. Og Blåbærhaugen Sykkelpark skal være en sykkelpark for hele Harstad, sier Evensen.